Banko rekvizitai

LODE SIA

Juridinis adresas: Lodes gatvė 1, Liepas valsčius, Priekuliu kraštas, LV-4128

Registracijos Nr.: 50003032071

Bankas: SEB banka

Banko kodas: UNLALV2X

Sąskaitos Nr. LV02UNLA0004000609502

Kontaktai

Artūras Visockas
Bendradarbiavimo galimybės
+370 61559583 (9:00 - 17:00)